Aktualności

Kursor

> Terminarz zjazdów 2017/2018 oraz plan zajęć na zjazd 22-23-24.09.2017 i 29-30.09-01.10.2017

09/05/2017

UWAGA!!!

Terminarz zjazdów dla wszystkich kierunków na semestr            jesienny 2017/2018 oraz plany zajęć na zjazdy                      

22-23-24 września 2017r. oraz 29-30 wrzesień-1 październik 2017r.    są dostępne po zalogowaniu w panelu UCZEŃ zakładka Plany zajęć.


Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

OSOBY CHĘTNE DO POBIERANIA NAUKI W CENTRUM KSZTAŁCENIA PLEJADA PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIOWNYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej - 3 zdjęcia - podanie / kwestionariusz osobowy - ksero dowodu osobistego - zaświadczenie lekarskie o braku przeszkód do podjęcia nauki w określonym zawodzie

więcej