Aktualności

Kursor

> kurs masażu SPA-BAMBUSOWY

15-04-2015

Kurs masażu SPA-BAMBUSOWY odbędzie się 26 kwietnia 2015 r. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wniesienie opłaty do 24 kwietnia 2015r.

więcej

> Absolwenci- ponowne przystąpienie do egzaminu

30-03-2015

Absolwenci, którzy będą chcieli podejść powtórnie do egzaminu powinni do 17 kwietnia złożyć deklarację egzaminacyjną do Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku, ul. Na Stoku ...

więcej

> Informacja o dyplomach i wynikach egzaminu zawodowego.

26-03-2015

Informacja o dyplomach i wynikach egzaminu zawodowego. Po odbiór dyplomów (Egzamin zawodowy styczeń 2015) można zgłaszać się w dniach: 30,31 marzec 2015 r. 1 kwietnia ...

więcej

> kurs masażu SPA- CZEKOLADA

20-03-2015

Kurs masażu SPA- GORĄCĄ CZEKOLADĄ odbędzie się 12 kwietnia 2015 r. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wniesienie opłaty do 9 kwietnia.

więcej

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

OSOBY ZAINTERESOWANE NAUKĄ  PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej - świadectwo ukończenia skoły podstawowej (dotyczy kierunku 2-letniego opiekun medyczny)- 3 zdjęcia- kwestionariusz osobowy(dostępny w sekretariacie)- ksero dowodu osobistego

więcej

Kierunki

Kursor
Kierunki

Lista kierunków

Asystentka stomatologiczna
Asystent osoby niepełnosprawnej
Florysta
Higienistka stomatologiczna
Opiekunka dziecięca
Opiekunka środowiskowa
Opiekun medyczny
Opiekun osoby starszej
Opiekun w domu pomocy społecznej
Technik administracji
Technik archiwista
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
Technik dentystyczny
Technik geodeta
Technik informatyk
Technik masażysta
Technik ortopeda
Technik rachunkowości
Technik sterylizacji medycznej
Technik teleinformatyk
Technik telekomunikacji
Technik turystyki wiejskiej
Technik usług kosmetycznych
Terapeuta zajęciowy

więcej