Aktualności

Kursor

> INDEKSY!

09-09-2014

UWAGA! Absolwenci kierunków Opiekunka Dziecięca, Opiekun Medyczny, Technik Sterylizacji medycznej mogą już odebrać indeksy w sekretariacie szkoły.

więcej

> TERMINARZ ZJAZDÓW!!!

03-09-2014

UWAGA! Terminarz zjazdów na semestr zimowy w roku szkolnym 2014/2015 dostępny jest w zakładce UCZEŃ/Plany zajęć. Dotyczy: System stacjonarny: - Technik masażysta sem. III; - ...

więcej

> EGZAMIN ZAWODOWY STYCZEŃ 2015 r.

11-08-2014

Uwaga słuchacze kierunków: Asystentka stomatologiczna sem. II, Opiekun medyczny sem. II, Technik bhp sem. III Termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego w styczniu upływa ...

więcej

> Plan zajęć

29-06-2014

Plan zajęć jest dostępny po zalogowaniu się w zakładce uczeń dla słuchaczy kierunków zaocznych : Technik BHP sem. II i III Technik usług kosmetycznych sem. ...

więcej

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

Trwa nabór na nowy rok szkolny 2014/2015 - zadzwoń teraz 75/648 83 85 OSOBY CHĘTNE DO POBIERANIA NAUKI W CENTRUM KSZTAŁCENIA PLEJADA  PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej (w przypadku zapisu do Szkoły Policealnej), - świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej (w przypadku zapisu do Licem dla Dorosłych) - 2 zdjęcia (3 zdjęcia jeśli będzie wydawana legitymacja) - podanie do szkoły (dostępne w sekretariacie szkoły) lub zgłoszenie przez internet - ksero dowodu osobistego + dowód do wglądu

więcej

Kierunki

Kursor
Kierunki

Lista kierunków

Asystentka stomatologiczna
Florysta
Higienistka stomatologiczna
Liceum ogólnokształcące dla dorosłych
Opiekunka dziecięca
Opiekun medyczny
Technik administracji
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
Technik masażysta
Technik rachunkowości
Technik sterylizacji medycznej
Technik usług fryzjerskich
Technik usług kosmetycznych

więcej