Aktualności

Kursor

> Szkolenie

30-08-2016

Uwaga! Wspólnie z Fundacją Wsparcie organizujemy szkolenie z zakresu Stabilizacji kompleksu lędźwiowo-miedniczego z elementami masażu medycznego. Termin szkolenia: 2 dni - 24.09.2016 r. oraz 1.10.2016 ...

więcej

> Terminarz zjazdów na rok szkolny 2016/2017

24-08-2016

Technik rachunkowości sem. III, Technik BHP sem. III, Technik sterylizacji medycznej sem. II Opiekun medyczny sem. II Liceum sem. V Liceum sem. III I. 9, ...

więcej

> Asystentka stom. i opiekunka dziecięca

11-06-2016

W związku z opublikowaniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. 2016 poz. 695) Centrum Kształcenia ...

więcej

> Rekrutacja wrześniowa!!!!!

22-09-2015

ZAPISZ SIĘ NA WYBRANY KIERUNEK: Higienistka stomatologiczna (2 lata) - tryb stacjonarny (zajęcia od poniedziałku do środy w godz. 16:00-20:40) lub zaoczny (zajęcia w piątki ...

więcej

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

Trwa nabór lutowy na rok szkolny 2016/2017 - zadzwoń teraz 75/648 83 85 OSOBY CHĘTNE DO POBIERANIA NAUKI W CENTRUM KSZTAŁCENIA PLEJADA  PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej (w przypadku zapisu do Szkoły Policealnej), - świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej (w przypadku zapisu do Liceum dla Dorosłych oraz Kwalifikacyjny Kurs zawodowy - Opiekun medyczny) - 2 zdjęcia (3 zdjęcia jeśli będzie wydawana legitymacja) - podanie do szkoły (dostępne w sekretariacie szkoły) lub zgłoszenie przez internet - dowód osobisty do wglądu

więcej

Kierunki

Kursor
Kierunki

Lista kierunków

Asystentka stomatologiczna - darmowy!
Florysta
Higienistka stomatologiczna
Liceum ogólnokształcące dla dorosłych - darmowe!
Opiekunka dziecięca - darmowy!
Opiekun medyczny - bez wykształcenia średniego!
Opiekun medyczny - darmowy!
Protetyk słuchu - nowy kierunek!
Technik administracji - za darmo!
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy - za darmo!
Technik masażysta
Technik ortopeda - nowy kierunek!
Technik rachunkowości - za darmo!
Technik sterylizacji medycznej - za darmo!
Technik usług fryzjerskich
Technik usług kosmetycznych

więcej