Aktualności

Kursor

> Uwaga słuchacze !!!

24-09-2015

Prosimy o niezmienianie hasła podczas logowania się na naszej stronie internetowej. Hasło jest jedno dla wszystkich, prosimy nie wprowadzać żadnych zmian.

więcej

> Uwga nauczyciele

22-09-2015

Do 26.09.2015 prosimy o dostarczenie do sekretariatu szkoły kwestionariuszy osobowych oraz kwestionariuszy osobowych do systemu informacji oświaty.

więcej

> Deklaracje do egzaminu zawodowego styczeń 2016

02-09-2015

Słuchacze kierunków: Technik BHP sem. III Asystentka stomatologiczna sem. II Technik farmaceutyczny sem. IV Zobowiązani są do złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w ...

więcej

> Praca dla asystentki/higienistki

24-08-2015

Pilnie poszukuję asystentki/higienistki stomatologicznej do pracy w gabinetach w Warszawie i w Sokołowie Podlaskim. Izabela Milik specjalista chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej. Nr telefonu 608-438-983

więcej

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

DO ZAPISU DO SZKOŁY NALEŻY DOSTARCZYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: Do zapisu do liceum:- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej- 3 zdjęcia- podanie/ kwestionariusz osobowy- ksero dowodu osobistego Do zapisu do szkoły policealnej: - świadectwo ukończenia szkoły średniej -nie musisz mieć matury- 3 zdjęcia- podanie/ kwestionariusz osobowy- ksero dowodu osobistego - zaświadczenie  lekarskie z medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu

więcej

Kierunki

Kursor
Kierunki

Lista kierunków

Asystentka stomatologiczna nauka w 1 rok!!
Asystent osoby niepełnosprawnej nauka w 1 rok!
Higienistka stomatologiczna
Liceum ogólnokształcące dla młodzieży i dorosłych czesne 0 zł
Niepulbiczne liceum ogólnokształcące dla dorosłych czesne 0 zł
Opiekun medyczny- bez wykształcenia średniego
Opiekun medyczny nauka w 1 rok!
Technik administracji
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
Technik dentystyczny (protetyk)
Technik farmaceutyczny
Technik geodeta
Technik informatyk
Technik masażysta
Technik ochrony fizycznej osób i mienia
Technik rachunkowości
Technik sterylizacji medycznej-nauka w 1 rok!
Technik usług fryzjerskich kwalifikacyjny kurs zawodowy
Technik usług kosmetycznych
Terapeuta zajęciowy

więcej