Aktualności

Kursor

> technik masażysta !!!

15-09-2014

Uwaga masażyści!!! Na zajęcia z pracowni obowiązkowe jest obuwie zmienne.

więcej

> Ubezpieczenie NNW

15-09-2014

Uwaga słuchacze!!! Do 30 września 2014r należy uregulować opłatę za ubezpieczenie NNW w wysokości 10 zł.

więcej

> Deklaracje maturalne

15-09-2014

Uwaga słuchacze V-3 l.o !!! Do 30 września 2014r należy zgłosić się do sekretariatu szkoły w celu wypełnienia deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego maj 2015r.

więcej

> Termin składania deklaracji do egzaminu zawodowego

15-07-2014

UWAGA SŁUCHACZE KIERUNKÓW: kosmetyczka sem II bhp sem III administracja sem IV geodezja sem III masaż sem IV asystentka stomatologiczna sem II do dnia 3 ...

więcej

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

DO ZAPISU DO SZKOŁY NALEŻY DOSTARCZYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: Do zapisu do liceum:- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej- 3 zdjęcia- podanie/ kwestionariusz osobowy- ksero dowodu osobistego Do zapisu do szkoły policealnej: - świadectwo ukończenia szkoły średniej -nie musisz mieć matury- 3 zdjęcia- podanie/ kwestionariusz osobowy- ksero dowodu osobistego - zaświadczenie  lekarskie z medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu

więcej

Kierunki

Kursor
Kierunki

Lista kierunków

Asystentka stomatologiczna-bezpłatna nauka!
Asystent osoby niepełnosprawnej czesne o zł
Higienistka stomatologiczna-bezpłatna nauka!
Liceum ogólnokształcące dla młodzieży i dorosłych czesne 0 zł
Niepulbiczne liceum ogólnokształcące dla dorosłych czesne 0 zł
Opiekunka dziecięca-bezpłatna nauka!
Opiekun medyczny-czesne o zł
Technik administracji czesne 0 zł
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy czesne 0 zł
Technik dentystyczny (protetyk)-bezpłatna nauka!
Technik farmaceutyczny-bezpłatna nauka!
Technik geodeta-czesne o zł
Technik informatyk czesne 0 zł
Technik masażysta-bezpłatna nauka!
Technik ochrony fizycznej osób i mienia czesne o zł
Technik rachunkowości czesne o zł
Technik sterylizacji medycznej-bezpłatna nauka!
Technik usług fryzjerskich kwalifikacyjny kurs zawodowy
Technik usług kosmetycznych czesne 0 zł
Terapeuta zajęciowy-bezpłatna nauka!

więcej