Kontakt

Kursor

CENTRUM KSZTAŁCENIA PLEJADA
SZKOŁA POLICEALNA  NOVUM(bez matury)
LICEUM OGÓLOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH
(po zasadniczej szkole zawodowej, gimnazjum, szkole podstawowej)

ADRES:
08 - 110 Siedlce
ul. Dylewicza 10
tel/fax  25 632 91 31
 kom. 665 177 377
e-mail: siedlce.novum@vp.pl

W okresie wakacyjnym  Sekretariat  czynny:

poniedziałek-czwartek  9:00-17:00

piątek 9:00- 15:00

SZKOŁA POSIADA UPRAWNIENIA SZKOŁY PUBLICZNEJ