Aktualności

Kursor

> Rozpoczęcie Roku

24-08-2015

Rozpoczęcie roku dla wszystkich I semestrów kierunków medycznych odbędzie się 17.09.2015 o godz. 17.00 Rozpoczęcie roku dla wszystkich I semestrów kierunków niemedycznych oraz LO 01.10. ...

więcej

> RADA PEDAGOGICZNA

24-08-2015

UWAGA! PLENARNA RADA PEDAGOGICZNA DLA WSZYSTKICH KIERUNKÓW MEDYCZNYCH odbędzie się 2.09.2015 o godzinie 17.00 Obecność wszystkich nauczycieli jest obowiązkowa.

więcej

> Poprawkowy egzamin maturalny

01-07-2015

Komunikat w sprawie egzaminów maturalnych w sesji „poprawkowej” - sierpień 2015 Zgodnie z treścią : • § 103 ust. 1, 1a i 2 rozporządzenia MEN ...

więcej

> RADA PEDAGOGICZNA

22-06-2015

RADA PEDAGOGICZNA DLA SZKÓŁ MEDYCZNYCH - PIĄTEK GODZ. 17.00 OBECNOŚĆ WSZYSTKICH NAUCZYCIELI OBOWIĄZKOWA !!!

więcej

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

OSOBY CHĘTNE DO POBIERANIA NAUKI W CENTRUM KSZTAŁCENIA "Plejada" PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej - 4 zdjęcia - podanie/ kwestionariusz osobowy - ksero dowodu osobistego (na miejscu)

więcej

Kierunki

Kursor
Kierunki

Lista kierunków

Asystentka stomatologiczna
Asystent osoby niepełnosprawnej
Higienistka stomatologiczna
Niepubliczne liceum ogólnokształcace- nauka za darmo!
Opiekunka dziecięca
Opiekun medyczny
Opiekun medyczny
Ortoptystka
Protetyk słuchu
Technik administracji
Technik dentystyczny
Technik elektroradiolog
Technik farmaceutyczny
Technik handlowiec
Technik hotelarstwa
Technik informatyk
Technik masażysta
Technik obsługi ruchu turystycznego
Technik ochrony fizycznej osób i mienia
Technik organizacji reklamy
Technik ortopeda
Technik rachunkowości
Technik sterylizacji medycznej
Technik usług fryzjerskich
Technik usług kosmetycznych
Terapeuta zajęciowy

więcej