Aktualności

Kursor

> UWAGA!

05-11-2015

UWAGA! Dyrekcja Szkoły informuje, że od dnia 06 listopada 2015 r parkowanie samochodów jest możliwe na terenie parkingu TBS ,, PRAWOBRZEŻE", ul. Winogronowa 11 F. ...

więcej

> Rozpoczęcie Roku

24-08-2015

Rozpoczęcie roku dla wszystkich I semestrów kierunków medycznych odbędzie się 17.09.2015 o godz. 17.00 Rozpoczęcie roku dla wszystkich I semestrów kierunków niemedycznych oraz LO 01.10. ...

więcej

> RADA PEDAGOGICZNA

24-08-2015

UWAGA! PLENARNA RADA PEDAGOGICZNA DLA WSZYSTKICH KIERUNKÓW MEDYCZNYCH odbędzie się 2.09.2015 o godzinie 17.00 Obecność wszystkich nauczycieli jest obowiązkowa.

więcej

> Poprawkowy egzamin maturalny

01-07-2015

Komunikat w sprawie egzaminów maturalnych w sesji „poprawkowej” - sierpień 2015 Zgodnie z treścią : • § 103 ust. 1, 1a i 2 rozporządzenia MEN ...

więcej

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

OSOBY CHĘTNE DO POBIERANIA NAUKI W CENTRUM KSZTAŁCENIA "Plejada" PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej - 4 zdjęcia - podanie/ kwestionariusz osobowy - ksero dowodu osobistego (na miejscu)

więcej

Kierunki

Kursor
Kierunki

Lista kierunków

Asystentka stomatologiczna
Asystent osoby niepełnosprawnej
Florysta
Higienistka stomatologiczna
Niepubliczne liceum ogólnokształcace- nauka za darmo!
Opiekunka dziecięca
Opiekun medyczny
Opiekun medyczny
Ortoptystka
Protetyk słuchu
Technik administracji
Technik dentystyczny
Technik eksploatacji portów i terminali
Technik elektroniki i informatyki medycznej
Technik elektroradiolog
Technik farmaceutyczny
Technik handlowiec
Technik hotelarstwa
Technik informatyk
Technik masażysta
Technik obsługi ruchu turystycznego
Technik ochrony fizycznej osób i mienia
Technik organizacji reklamy
Technik ortopeda
Technik rachunkowości
Technik sterylizacji medycznej
Technik usług fryzjerskich
Technik usług kosmetycznych
Technik weterynarii
Terapeuta zajęciowy

więcej